_____________________________

Start pagina
Logo Damme Zorgstad

Bijgewerkt op 24.5.2019 - privacyverklaring

Tegemoetkoming of parkeerkaart - personen met een handicap 


 

Vanaf 1 juli 2016 kunnen personen met een handicap ook terecht in het Sociaal Huis om een tegemoetkoming of parkeerkaart aan te vragen.

 

Dat kan ook online via de website http://myhandicap.belgium.be.

 

Voor meer informatie: klik HIER.

Sociaal Huis

Als Sociaal Huis willen wij alle burgers van Damme wegwijs maken in het aanbod van de dienst- en hulpverlening en samen oplossingen zoeken op je vragen. De medewerkers geven advies en proberen je in het Sociaal Huis verder te helpen of naar de juiste dienst te begeleiden.
 
Je vindt ons in de Brouwerijstraat 4 te Sijsele.

Je kunt er iedere werkdag van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00 

langskomen of ons telefonisch contacteren op het nummer 050 67 28 40.

 
Dit zijn onze medewerkers:

 

Coördinator Sociaal Huis

Muriël Missault                muriel.missault@ocmw-damme.be
 
Maatschappelijk werkers
Graziella Bux                          

Sofie Desoete                        

Ilse Demuynck                                    
   
        
Samen met ons zijn nog andere diensten in het Sociaal Huis gehuisvest waarbij je terecht kunt met je vragen.

 

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende rubrieken waarmee wij je kunnen helpen.

Heb je nog andere vragen, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de medewerkers. Wij zoeken samen met jou naar een gepaste oplossing of een dienst die je verder kan helpen.

 


 

 

 

 

Geen inkomen

 

Indien je over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt en op geen andere uitkering of inkomsten beroep kan doen, kan er nagegaan worden of je recht hebt  op een minimuminkomen (het leefloon).
Hierbij moet je voldoen aan een aantal zeer strikte voorwaarden en wordt hierbij je totale gezinsinkomen in aanmerking genomen. Het samen op zoek gaan naar een passende job is één van deze voorwaarden.

Voldoe je niet aan de wettelijke voorwaarden, dan wordt er nagegaan op welke uitkeringen je eventueel een beroep kan doen. Naargelang de situatie kan er een financiële steun of voorschot op een vervangingsinkomen toegekend worden.


terug naar 'rubrieken'


Tussenkomst of bemiddeling in de energiefactuur

 

Verwarmingstoelage

De prijs van huisbrandolie is aanzienlijk gestegen. Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken.


Indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering of een jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen hebt lager of gelijk aan € 16.965,47 verhoogd met € 3.140,77 per persoon ten laste

    en

je verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas

    en

je neemt binnen de 60 dagen na de leveringsdatum contact op met de medewerkers van het Sociaal Huis

dan kunnen wij voor je nagaan of je een tussenkomst kunt krijgen in de betaling van je factuur.


Bij een aanvraag breng je volgende documenten mee :
• een kopie van je identiteitskaart
• een kopie van de leveringsfactuur of –bon
• je aanslagbiljet met het bruto jaarlijkse gezinsinkomen en een klevertje van het ziekenfonds van alle gezinsleden.
 

Besparen op je energiefactuur

Je kunt een gratis energiescan aanvragen bij het Sociaal Huis. De energiesnoeiers van ’t Rad komen na afspraaklangs en bekijken gratis je energiesituatie.

Ze geven een heleboel concrete tips en plaatsen gratis radiofolies, spaarlampen, een spaardouchekop en buisisolatie. Het bezoek van de energiesnoeiers neemt ongeveer 2 uur in beslag.

Voor meer informatie over energiepremies en het vergelijken van energieleveranciers, kun je terecht bij De Woonwinkel op het telefoonnummer 050 25 01 38 of elke dinsdag van 9u00 tot 12u00 in het Administratief Centrum in de Vissersstraat 2a in Moerkerke.

 

Lokale Adviescommissie

De lokale adviescommissie beslist of elektriciteit, gas en water mogen afgesloten worden bij huishoudelijke klanten. Het is de leverancier die vraagt om te mogen afsluiten en het OCMW doet een onafhankelijk onderzoek om uit te maken of de abonnee niet wil of niet kan betalen en welke mogelijkheden er zijn.

Er wordt in elk geval steeds onderzocht of afsluiting kan vermeden worden.

 

Opladen van de budgetkaart

Bij problemen bij het betalen van de elektriciteits- of gasfactuur kan de commerciële leverancier het contract opzeggen. Vanaf dan kan de sociaal leverancier Eandis de stroom leveren en overgaan tot het plaatsen van een budgetmeter.

Het Sociaal Huis in Damme heeft een oplaadterminal waar je kunt langskomen om je budgetkaart op te laden en tegelijkertijd betalen met je bankkaart. Opladen kan tijdens de openingsuren van het Sociaal Huis: alle werkdagen van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00.

 

Je kunt ook terecht in de kantoren van Eandis (Scheepsdalelaan 56 te 8000 Brugge - 078 35 35 34).

terug naar 'rubrieken'Goedkope energielening

Leen tegen maximum 2% voor energiebesparende investeringen aan je woning!

Elke particulier komt in aanmerking voor de energielening (voorheen 'groene lening'). Er is geen inkomensbeperking en zowel nieuwbouw als verbouwingen komen in aanmerking. De terugbetalingstermijn van de lening is 5 jaar, de rentevoet is vast en bedraagt maximum 2% per jaar of is in bepaalde gevallen zelfs renteloos.

Renteloos lenen is mogelijk voor mensen met een laag inkomen, een invaliditeitsuitkering of een inkomensgarantie. Ook ouderen en mensen in schuldbemiddeling of in OCMW-begeleiding kunnen de renteloze lening aanvragen.

Ben je eigenaar, huurder of verhuurder, vraag dan nu je goedkope energielening aan via de West-Vlaamse Intercommunale (WVI).

Voor meer informatie:

1/ De Woonwinkel (Administratief Centrum Moerkerke), Vissersstraat 2a te Moerkerke,
elke dinsdag van 9u00 tot 12u00 - 050 25 01 38 -
dewoonwinkel@bdoz.be

2/ www.wvi.be/nl/goedkope-energieleningen

terug naar 'rubrieken'

Hulp bij schulden

 

Het OCMW Damme is een erkende dienst voor schuldbemiddeling.

Elke inwoner van Damme met een probleem van schulden of afbetalingsmoeilijkheden kan bij onze dienst terecht.

Samen met de maatschappelijk werker wordt er dan nagegaan wat de gepaste hulpverlening is: budgetbegeleiding, budgetbeheer, of indien de schuldenlast te hoog is, een collectieve schuldenregeling.

 

terug naar 'rubrieken'

Wonen

 

Huurproblemen

Het Sociaal Huis kan je doorverwijzen naar de huurdersbond voor gratis juridisch advies i.v.m. problemen met je verhuurder of huurcontract.

 

Opvanghuis

Een crisissituatie (vb. huisbrand, …) kan mensen of hele gezinnen plots op straat zetten. Indien er geen andere opvangmogelijkheden zijn, kan het OCMW beslissen om deze personen tijdelijk op te vangen in de kamers in het opvanghuis.

 

Premies voor de woning

De medewerkers van het Sociaal Huis kunnen samen met jou nagaan of je recht hebt op een Vlaamse aanpassingspremie bij aanpassing van de huidige woning of een tegemoetkoming in de huurprijs bij verhuis naar een aangepaste woning.

Informatie over de verschillende soorten premies, is te vinden op de website: www.bouwenenwonen.be.

Ook hiervoor kun je terecht in De Woonwinkel. Die is elke dinsdag bereikbaar van 9u00 tot 12u00 in het Administratief Centrum Moerkerke, Vissersstraat 2a te Moerkerke (050 25 01 38 - email: dewoonwinkel@bdoz.be)

 

terug naar 'rubrieken'

Vragen over thuiszorg 

 

Coördinatiepunt Thuiszorg

Voor alle informatie over hulp aan huis kan je terecht bij de medewerkers van het Sociaal Huis.

We bekijken samen met jou welke hulp mogelijk is om verder thuis te blijven wonen. Wij kunnen ook nagaan of er een zorgoverleg kan worden georganiseerd.

 

Huisbezoekersteam

De medewerkers van het Sociaal Huis contacteren de 80-plussers in Damme voor een gratis en vrijblijvend bezoek, waarbij er uitleg gegeven wordt over mogelijke premies, toelagen, dienstverleningen, voorzieningen en eventuele andere vragen (vb. stookoliepremie, energiescans, zorgverzekering, …)

Wil je zelf een huisbezoek aanvragen? Contacteer ons op het nummer: 050 67 28 40.

 

Toelage voor de mantelzorger – toelage thuiszorg

Ook in onze gemeente worden veel zieke en/of zorgbehoevende personen in hun eigen vertrouwde thuisomgeving verzorgd. Dat is alleen mogelijk door de dagelijkse inzet van mantelzorgers. Vanuit het OCMW willen we deze mantelzorgers dan ook erkennen en waarderen voor hun engagement door middel van het uitbetalen van een mantelzorgpremie (toelage thuiszorg).

Een toelage thuiszorg kan aangevraagd worden in het Sociaal Huis. Is aan de voorwaarden voldaan, dan kan de mantelzorger een maandelijkse vergoeding ontvangen van € 40 voor het verzorgen van één zorgbehoevend persoon en € 60 voor 2 zorgbehoevende personen.

 

Kortverblijf

Een centrum voor kortverblijf biedt tijdelijk verzorging en opvang aan ouderen. De dienstverlening is gelijklopend met die in het woonzorgcentrum.

Het woonzorgcentrum DE STEK heeft meerdere kamers voor kortverblijf. Voor meer informatie of reservering, kunt u terecht bij de sociale dienst van het woonzorgcentrum op het nummer 050 67 28 51 .

 

Dagverzorgingscentra

Het OCMW Damme heeft een samenwerkingsakkoord met verschillende dagverzorgingscentra in de regio. Ouderen die nog thuis wonen of die inwonen bij familie of vrienden kunnen er overdag opgevangen worden.

Hierbij een overzicht van de dagverzorgingscentra waarmee een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten:

 

 • Dagverzorgingscentrum Sparke Viers
  Speelpleinlaan 39, 8310 Sint-Kruis
  Tel. 050 36 86 37

 

 • Centrum voor dagverzorging Emaüs
  Spoorwegstraat 205, 8200 Sint-Michiels
  Tel. 050 30 33 17

 

 • Dagverzorgingscentrum De Moerbei
  Oude Oostendse Steenweg 95, 8000 Brugge
  Tel. 050 45 40 50

 

 • Dagverzorgingscentrum Lindenhove
  Bremlaan 5, 8300 Knokke-Heist
  Tel. 050 63 36 00

 

 • Dagverzorgingscentrum Tilia
  Koning Astridlaan 19, 9990 Maldegem
  Tel. 050 71 45 45

 

 • Dagverzorgingscentrum Mariawende
  Rollebaanstraat 10 A, 8730 Beernem
  Tel. 050 78 12 74

 

Gezinshulp

Het OCMW Damme heeft ook een samenwerkingsovereenkomst met alle diensten gezinszorg werkzaam in Damme. Deze diensten ontvangen een jaarlijkse werkingstoelage op basis van het aantal geholpen gezinnen in Damme (gezinshulp, poetshulp en oppas).

Hierbij een overzicht van deze diensten:

 

 • Familiehulp vzw
  Nieuwstraat 4, 8000 Brugge

  Tel. 050 33 14 55
 • Familiezorg West-Vlaanderen vzw
  Albertlaan 65, 8300 Knokke-Heist
  Tel. 050 60 99 86

 

 • Solidariteit voor het Gezin
  Koningin Astridlaan 97, 8200 Brugge
  Tel. 050 40 66 90

 

 • Centrum voor Thuiszorg vzw (Bond Moyson)
  President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk
  Tel. 056 23 03 81

 

 • OPPAS vzw
  Oude Burg 27, 8000 Brugge
  Tel. 050 34 01 01

 

terug naar 'rubrieken'

Diensten en toelagen voor senioren,

zieken en personen met een beperking

 

Makkelijk Mobiel Centrale

Kun je je moeilijk verplaatsen? Wij hebben een team vrijwillige chauffeurs die samen met jou boodschappen kunnen doen of je naar een afspraak of wekelijkse activiteit brengen.

Om van deze dienstverlening gebruik te maken, doe je een aanvraag bij het Sociaal Huis. De medewerker bekijkt dan samen met jou of je aan de voorwaarden voldoet.

De kostprijs bedraagt: jaarlijks € 10 lidgeld voor een individuele aansluiting of € 15 voor een koppel of een gezin +  € 0,33 per km te betalen aan de chauffeur.

 

Maaltijden aan huis

Het OCMW Damme werkt hiervoor samen met een traiteurdienst.

Deze maaltijdservice richt zich niet uitsluitend tot ouderen, maar tot iedereen die tijdelijk niet kan koken door vb. ziekte, of tijdens een herstelperiode.

Informatie en bestellen via het Sociaal Huis op het nummer 050 67 28 40.

 

Zorgverzekering

De OCMW’s zijn de lokale agenten van de Vlaamse Zorgkas.

Hierdoor kunnen de maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis instaan voor het opmaken van een BEL-schaal bij zorgbehoevende personen.

Om na te gaan of je in aanmerking komt voor een financiële tussenkomst van de Vlaamse Zorgkas, kun je bij ons telefonisch een huisbezoek aanvragen op het nummer 050 67 28 40.

 

terug naar 'rubrieken'

 

Jonge gezinnen en andere opvoeders

 

Het Sociaal Huis van Damme heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Opvoedingswinkel regio Brugge.

Ouders, grootouders, broers of zussen en andere opvoeders kunnen in de Opvoedingswinkel terecht voor praktische tips of gericht advies.

 

De Opvoedingswinkel bevindt zich momenteel in het Sociaal Huis in Brugge, Hoogstraat 9.

Je kunt er van maandag tot vrijdag terecht van 8u30 tot 12u00 of na telefonische afspraak op 050 32 77 68.

Je kunt ook een afspraak maken in het Sociaal Huis van Sijsele in de Brouwerijstraat 4 en wij bezorgen je de informatie of vragen een medewerker van de Opvoedingswinkel om naar het Sociaal Huis in Damme te komen.

Meer informatie is te vinden op de  website: www.opvoedingswinkelbrugge.be.

 

terug naar 'rubrieken'

Vragen of problemen van zelfstandigen in moeilijkheden

 

Als je als zelfstandige even niet meer weet hoe het verder moet, is het van groot belang om bij het begin van de problematiek hulp in te roepen.

Het Sociaal Huis van Damme werkt hiervoor samen met de vzw Dyzo. Deze vzw biedt hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden, gefailleerden en ex-ondernemers die nog problemen ondervinden vanuit hun vroegere zelfstandige activiteit.

Je kunt meer informatie krijgen of een afspraak maken via het Sociaal Huis in Sijsele of rechtstreeks contact opnemen met de vzw Dyzo op het nummer 0800 11106 of via email : info@dyzo.be.
 

Er is ook een specifieke hulporganisatie voor boeren en tuinders in moeilijkheden, namelijk de vzw Boeren op een kruispunt. Voor informatie of een afspraak kan je terecht in het Sociaal Huis in Sijsle of rechtstreeks op het nummer 09 330 67 43 of op het gratis nummer 0800 99 138,  of via website www.boerenopeenkruispunt.be.

 

terug naar 'rubrieken'

Juridisch advies

 

Het Justitiehuis is gelegen aan de Predikherenrei 3 te 8000 Brugge en is te bereiken op het nummer 050 44 24 10.

Je kunt er terecht voor een gratis, éénmalig advies.

 

terug naar 'rubrieken'

 

Het Stadsbestuur  en het OCMW-bestuur van Damme gaan voor een toegankelijke lokale dienst- en hulpverlening

                                                             

Het Stadsbestuur en het OCMW-bestuur hebben op 28 april 2011 het

'Charter voor een toegankelijke lokale dienst- en hulpverlening'  ondertekend.

Dit  is een hele mond vol om te zeggen dat het lokaal bestuur van je gemeente je kwaliteitsvolle dienstverlening wil bieden.

 

Het charter vermeldt tien garanties die wij je als inwoner van de gemeente bieden over verschillende aspecten van de dienst- en hulpverlening.

Zo vinden we het bijvoorbeeld belangrijk dat je weet welke dienstverlening er bestaat en waar je  die kunt bekomen. We willen ook regelmatig nagaan of de dienstverlening die we bieden, werkelijk tegemoet komt aan je behoeften en verwachtingen.

 

Onze medewerkers gaan er voor om je dag in, dag uit, op een vriendelijke en deskundige wijze, zo snel en zo goed mogelijk verder helpen.

 

Daarom mag je ons ook steeds aanspreken op die beloftes. Zeg het ons wanneer je vindt dat we die mooie woorden onvoldoende waar maken of nog beter, wanneer je suggesties hebt voor hoe het anders en beter kan. En, waarom niet, laat ons ook weten wanneer je vindt dat we iets net wel heel goed deden.

 

Wij hopen dat je ons steunt in ons streven naar een betere dienstverlening en dat je ook je verantwoordelijkheid als burger en als lid van de lokale gemeenschap opneemt. Samen geraken we verder.

 

OCMW DAMME