_____________________________

Start pagina
Logo Damme Zorgstad

Bijgewerkt op 13.6.2019 - privacyverklaring

Snoezelruimte in WZC De STEK is operationeel.

 

Binnen ons woonzorgcentrum DE STEK hebben wij een grote groep mensen met dementie. Het is vaak zoeken om een gepaste activiteit te voorzien. Naarmate het syndroom dementie vordert, gaat de persoon met dementie zich steeds verder terugtrekken in zichzelf. Ze kunnen zelf steeds moeilijker contact maken met de buitenwereld, waardoor de buitenwereld meer moeite heeft om hen te bereiken. De zintuigen en het gevoel zijn echter nog intact (sensorische beleving). Een persoon met dementie in een vergevorderd stadium functioneert op het sensomotorische niveau. Men kan hem bereiken in zijn innerlijke wereld via de zintuigen en lichamelijke aanrakingen, daardoor is snoezelen een zeer geschikte activiteit voor deze doelgroep.

Snoezelen is het stimuleren van verschillende zintuigen door een combinatie van muziek (auditieve prikkels), lichteffecten (visuele prikkels), trillingen, tastmateriaal (tactiele prikkels) en geuren (reukprikkels). Een snoezelmoment omvat zowel een activerend component (explorerend) als een relaxerend component (rustgevend).

 

Snoezelen vormt een onderdeel van de 24-urige totaalzorg maar wordt vaak gelinkt aan het ergotherapeutisch aanbod. Het is eenvoudig binnen de dagelijkse werking te implementeren. Deze activiteiten kunnen uitgroeien tot kwalitatieve en individuele momenten voor de bewoners met dementie. Op die manier kan hun welzijn nog meer bevorderd worden.

 

Deze prettige zintuiglijke ervaringen worden aangeboden in een veilige, warme en rustige plek. Zo’n omgeving kan het beste bereikt worden door middel van een snoezelruimte te ontwerpen. Het is dit project dat de directeur samen met het EKA-team uitwerkte.  Er werd uitgegaan van de "hoofddoelgroep: personen met dementie” maar een gebruik bij onze andere bewoners als "feel good”-moment(en) is evenzeer mogelijk.

 

Er zijn al heel wat studies die het positief effect van snoezelen bewijzen. In de studie omtrent ‘Behavioral and Moods Effects of Snoezelen Integrated into 24-Hours Dementie Care’ door van Weert e.a. (2005) werden gunstige resultaten bekomen. Het onderzoek werd uitgevoerd met 120 ouderen uit totaal twaalf Nederlandse verpleeghuizen. De proefpersonen hadden een matige tot ernstige vorm van dementie zonder bijkomende psychiatrische diagnose. Individuele snoezelprogramma’s hebben een positief effect op het humeur en het sociale gedrag van de personen. Na het snoezelen zijn er bij deze mensen minder depressieve gevoelens. Er wordt minder verstoord, teruggetrokken, opstandig of agressief gedrag (moeilijk hanteerbaar gedrag) waargenomen. Vervolgens zijn deze mensen zich beter bewust van hun omgeving.

Ook bij de persoonlijke verzorging ’s ochtends hebben de ouderen een beter humeur. Zij vertonen ook meer reactierespons in gesprekken en praten vaker uit zichzelf.

 

Om tot een kwalitatief snoezelmoment te komen hoort de snoezelruimte aan een aantal voorwaarden te voldoen. Een snoezelruimte moet niet alleen toegankelijk en gebruiksvriendelijk (veilig en hygiënisch) zijn; ze moet ook een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod bieden.

Hieronder volgen enkele essentiële snoezelmaterialen die wij voorzien in onze snoezelruimte met aangrenzende badkamer om snoezelbaden (d.i. snoezelen in het bad) aan te bieden.

  • Salon: Een tweezit zetel geeft de gelegenheid om geborgen bij elkaar te zitten en samen rond te kijken en aangename zintuigelijke ervaringen op te doen.

  • Een bubble-unit: Een bubble-unit is een kijkobject. Het is een waterzuil met verlichting waarbij voortdurend luchtbelletjes tevoorschijn komen. Een bubble unit geeft visuele prikkels aan de bewoners.

  • Glansgordijn: Dit gordijn wordt bevestigd aan het plafond en geeft een spectaculair lichteffect. Het bestaat is een vezelnevel en zorgt voor visuele stimulatie.

  • Een muziekbed: Dit bed geeft een auditieve en een tactiele ervaring in combinatie met ligcomfort. De persoon kan ontspannen en tegelijkertijd luisteren naar muziek.

  • Vezelneveldouche: Dit is gelijkaardig aan een glansgordijn maar hier kan de persoon in plaatsnemen doordat het bevestigd is aan een mobiel. De persoon wordt omringd door vezelnevel met leuke lichteffecten. Het heeft een effect van een optische waterval.

  • Spaceprojector: Deze projector projecteert een continue wisselend kleurenpatroon op de muur of het plafond.  Het creëert een sterrenwolk: een sterrenwolk is fascinerend om naar te kijken. Een sterrenwolk is in de vorm van een wolk en bevat verschillende ledlampjes die continu van lichtsterkte en kleur veranderen. Het is ideaal om te gebruiken boven (water)bedden, bedboxen en andere ligvoorzieningen.

  • Projector met effectwielen: De keuze van verlichting, projector, effectwielen en vloeistofwielen zijn van essentieel belang voor de sfeer in de snoezelruimte. De simpele veranderingen van kleur veranderen meteen de gehele ruimte. Verlichting heeft de volgende kenmerken:

  • Visueel: door de veranderende kleuren

  • Sfeerbepalend en gedragsbeïnvloeding; door de verandering van kleur en effectwiel kun je stemming beïnvloeden

  • Onderhoudsvriendelijk; door LED verlichting

Behalve de variaties in functionaliteit van de verlichting en projectors zijn er vele variaties in effectwielen. Hierdoor is de ruimte aan te passen in thema’s en sfeer.

 

Wij zijn er van overtuigd, met deze snoezelmaterialen, aangename momenten te kunnen creëren voor bewoners met dementie of bewoners met cognitieve problematieken. Het geeft hen een kans om tot rust te komen en te ontsnappen aan de voor hen complexe wereld.

Met een financiële budget van 8.500 euro (excl. BTW) zorgt het bestuur dat de directeur samen met zijn medewerkers opnieuw een stap dichter staat bij persoonsgericht zorg.

 

De directeur acht deze persoonsgerichte zorg als de nieuwe standaard in WZC De STEK.

                                       

Van links naar rechts: OCMW-secretaris Marc DALLE – OCMW-voorzitter Inge BISSCHOP – Directeur WZC De STEK Sven GOUDEPENNE

Dirk Bisschop krijgt postuum zijn eigen huis.

Op maandag 22.8.2016 om 16u30, vond de officiële onthulling plaats van de naambalk voor het nieuwe OCMW-opvanghuis, vernoemd
naar de overleden ereburgemeester Dirk Bisschop.

               

Het OCMW-bestuur heeft beslist om het nieuw opvanghuis, dat momenteel op de zorgsite in Sijsele wordt opgetrokken, te vernoemen
naar de overleden ereburgemeester Dirk Bisschop. ‘Dirk krijgt postuum dus zijn eigen huis’, aldus OCMW-voorzitter Inge Bisschop.

‘Bij het zoeken naar een geschikte naam voor het nieuwe opvanghuis, kwamen wij al vlug bij ereburgemeester Dirk BISSCHOP terecht’,
stelt OCMW-voorzitter Inge BISSCHOP. ‘Met Dirk hebben wij altijd een uitstekende samenwerking gehad. Hij heeft heel veel betekend voor ons OCMW.
Wat de nieuwe zorgsite betreft, heeft hij bijvoorbeeld persoonlijk de onderhandelingen gevoerd met de aanpalende eigenaars.
Hij heeft ook samen met OCMW-secretaris Marc DALLE een financieringsmodel uitgewerkt dat zeer voordelig is voor de lokale gemeenschap.
Daar was hij terecht heel trots over. Wij zijn hem blijvend dankbaar voor zijn inzet en inbreng.’

‘Maar Dirk was vooral een sociaalvoelend man’, aldus Inge, ‘altijd bekommerd om het helpen van mensen in nood en het zoeken naar oplossingen, bijvoorbeeld voor de woonproblematiek. Het is in die geest dat wij graag zijn naam verbinden aan ons opvanginitiatief.
We noemen het opvanghuis voortaan Huis Dirk Bisschop.’

Burgemeester Joachim COENS sluit zich graag aan bij het initiatief van het OCMW. ‘Het is een passend eerbetoon aan een geëngageerde burgemeester.
Door de naamgeving zal Dirk voor altijd zichtbaar verbonden blijven met Damme.

Op maandag 22 augustus 2016 werd de naambalk officieel onthuld in aanwezigheid van de familieleden van Dirk Bisschop.
Zijn kinderen Steven en Tim en zijn moeder Lea Van Vynckt tonen zich diep geraakt door dit eerbetoon aan hun overleden vader en zoon.

Het ontwerp van de naambalk met vermelding van de overleden ereburgemeester Dirk Bisschop is een ontwerp van zijn eigen zoon Tim.
De uitvoering van de naambalk in hardhout met uitgefreesde belettering werd verzorgd door Olivier Lamyns, relatie van ontwerper Tim Bisschop.

‘Iedereen kan vroeg of laat in een crisissituatie verzeild geraken’, weet Muriël Missault, coördinator van het Sociaal Huis. ‘Dat kan het geval zijn bij een brand of bij onbewoonbaarverklaring van een woning. Maar ook bij uithuiszetting, familiale conflicten, dakloosheid of vereenzaming moet het OCMW over aangepaste opvangmogelijkheid kunnen beschikken.’

Het opvanghuis bestaat uit 12 wooneenheden (kamers), waaronder 2 gezinskamers en één crisiskamer. Het tijdelijk karakter is essentieel. Alles gebeurt in principe in afwachting van een definitieve oplossing (zoals het vinden van een permanente woning, opname in een professioneel opvanginitiatief, plaatsing in een instelling,…). De kostprijs van het opvanghuis bedraagt € 850.000. Het betreft een energiezuinige woning, ontworpen door VK Architecten uit Roeselare, die ook het woonzorgcentrum De STEK en het Sociaal Huis hebben ontworpen. De uitvoering van het opvanghuis gebeurde door aannemer Verstraete uit Roeselare.

Het OCMW-opvanghuis, wordt nu officieel in gebruik genomen op dinsdag 23 augustus. Op die dag nemen reeds 4 personen er hun intrek.

                                                  


Woonzorgcentrum De STEK verwelkomt nieuwe mascotte.

Het woonzorgcentrum De Stek te Sijsele profileert zich al langer als een "diervriendelijk woonzorgcentrum”, maar sinds september 2015, werd een nieuw project opgestart. De bewoners van WZC De STEK zijn alvast razend enthousiast over hun nieuwe mascotte: LENA, een 7-jarige Golden Retriever. Gina BROUWERS is haar baasje en werkt als zorgkundige in het woonzorgcentrum.

Lena maakt deel uit van een ruimer project waarbij het woonzorgcentrum een warme thuis wil bieden aan de bewoners. Een huisdier sluit aan bij de levensstijl van heel wat bewoners. Ze hebben zelf die een groot deel van hun leven doorgebracht in de landelijke Damse omgeving en in gezelschap van dieren. Het project wordt stapsgewijs opgebouwd en opgevolgd, en na drie maanden geëvalueerd.

Lena komt momenteel af en toe een dagje "meelopen” met de bewoners en het personeel. In de toekomst zou de hond een drietal keer per week worden ingezet om de dag door te brengen met de bewoners. Veiligheids- en hygiënemaatregelen worden nauwgezet in de gaten gehouden. De hond is getraind om met ouderen om te gaan. Ze is erg sociaal, rustig en gehoorzaam.

"De eerste indrukken en reacties zijn alleszins heel positief.”, aldus animatrice Jietse STRUBBE. "Onze Lena brengt duidelijk vreugde in het woonzorgcentrum. Ze is opgewekt en dat werkt aanstekelijk. Enerzijds geeft Lena veel vriendschap en brengt ze rust, anderzijds stimuleert ze de bewoners om te bewegen en te wandelen. De hond is een neutraal gespreksonderwerp maar dat voor velen herinneringen oproept waardoor bewoners hun eigen verhaal vertellen.”

Ook de ergotherapeuten zetten de Golden Retriever regelmatig in. Sylvia VANDEVELDE bevestigt de positieve invloed van Lena’s aanwezigheid: "Het lichamelijke contact met de trouwe viervoeter blijkt erg belangrijk, Lena lijkt de eenzaamheid van sommige bewoners te verjagen. Bovendien merken we op dat bewoners die veel moeite hebben om te bewegen, plots probleemloos de hond strelen en borstelen.”

"Het is al langer bewezen dat huisdieren een gunstige invloed hebben op de fysieke en mentale gezondheid van de mens. We zijn blij dit in het woonzorgcentrum De STEK te mogen ervaren!”, aldus een enthousiaste directeur Sven GOUDEPENNE.
                  

OCMW DAMME